ilustración vectorial de localización en un mapa

Projectes d’alineació als Objectius de Desenvolupament Sostenible i redacció de l’Agenda 2030

Aquest 2020 hem treballat amb el Consell Comarcal del Moianès, amb l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i Santa Mª d’Olor amb l’elaboració de la seva estratègia d’ODS i agenda 2030.

Fruit d’un treball conjunt amb els ens locals s’ha fet un recull de les accions realitzades i dels plans vigents,, seguidament s’han classificat i analitzat la pertinença als diferents ODS. A partir d’aquí i després d’una alineament de les accions amb els ODS, s’ha avaluat el grau de compliment de les accions. Conjuntament amb la generació d’espais de treball transversal i entrevistes en profunditat amb els referents assignats s’ha aconseguit el vincle relacional entre els departaments, s’ha pres consciencia sobre l’alineament estratègic amb els ODS i s’ha pogut tenir una visió del conjunt de la corporació.

Un cop dut a terme aquest procés s’ha elaborat, de forma participativa la nova agenda 2030, que orientarà les accions del municipi o el consell comarcal, els propers 10 anys a partir dels eixos i estratègiques estructurats a partir dels 17 objectius de desenvolupament sostenible.

Pels municipis i els consells comarcals, l’alineament amb els ODS i la redacció de l’Agenda 2030, es una gran oportunitat per aprofundir en la col·laboració entre departaments, fomentar i promoure els projectes transversals. També permet comunicar de forma visual i estratègica les accions realitzades. Per últim, però no menys important, facilita la interconnexió entre administracions, tant amb altres municipis, com administracions de rang superior.