Projecte de restauració i renaturalització d’una bassa a Sant Llorenç d’Hortons