Projecte paisatgístic d’un pati a Sant Climent de Llobregat

Projecte d’enjardinament d’un pati a Sant Climent de Llobregat. Es va dur a terme una proposta de plantació, recreant els elements existents i proposant-ne de nous donant una nova funcionalitat a l’espai.