cuerdas de colores entrelazadas

Accions d’impuls al reciclatge, Optimització de consums i factures i Accions d’eficiència en la instal·lació de climatització i enllumenat

El projecte es un pla d’acció per la millora de la sostenibilitat de les oficines de Barcelona d’Adevinta. El projecte s’emmarca en una estratègia a més llarg termini que s’inicia amb aquest punt amb tres eixos d’acció:

  • Les Accions d’impuls al reciclatge
  • Optimització de consums i factures
  • Accions d’eficiència en la instal·lació de climatització i enllumenat

A partir d’un seguit de 17 accions moltes d’elles executades abans d’acabar el projecte s’ha pogut dur a terme un procès d’acompanyament al camí de la sostenibilitat.