plano

Elaboració del Pla i Estudis de Mobilitat per la certificació BREEAM d’una plataforma logística a Alcalá de Henares per LIDL

Redacció i elaboració de tota la documentació necessària per la consecució de la puntuació màxima de mobilitat per la Certificació BREEAM.

Es va elaborar un Pla de Mobilitat amb l’objectiu de reconèixer i incorporar una sèrie de millores de mobilitat dirigides als usuaris dels edificis per fomentar la reducció de l’impacte ambiental dels desplaçaments des de i cap a l’edifici. El pla de mobilitat va tenir com objectiu aconseguir els punts disponibles del TRA5 de la certificació BREEAM.

Millores en els aparcaments i els recorreguts a peu i en bicicleta, facilitació dels intercanvis modals amb el transport públic així com el foment del carpooling, van ser algunes de les estratègies que es van desenvolupar a Pla.