gente mirando un plano

Participació del projecte ESPuRNA a la Reserva de la Biosfera del Montseny

Col·laboració amb el projecte ESPuRNA de la UAB dissenyant i executant el procés participatiu que acompanya i defineix el projecte ESPuRNA (Estratègia Participativa iNcendis forestAls, de prevenció i gestió d’incendis forestals a la Reserva de la Biosfera del Montseny.

ESPurNA es desenvolupa per tal d’integrar els valors del paisatge i els interessos socials i socioeconòmics en la presa de decisions tant en la prevenció com en la gestió dels grans incendis forestals.