Preparació de la memòria explicativa per l’Oficina de Transició Energètica del Garraf

L’Institut Català de l’Energia, l’ICAEN, ha convocat una subvenció, adreçada als Consells Comarcals, per a la creació d’oficines d’impuls de la transició energètica en el marc de l’estratègia SOLARCAT.

Aquesta subvenció té per objectiu impulsar la implantació de l’energia eòlica i l’energia solar fotovoltaica a Catalunya i complementar la implementació del Decret llei 24/2021, de 26 d’octubre, d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades.

El treball d’aquestes oficines es realitzarà en coordinació amb la Direcció General d’Energia i l’ICAEN, però també poden desenvolupar les estratègies d’impuls a la transició energètica prioritàries per la comarca i acompanyar els municipis en aquesta transició.

Així, des de El Risell hem acompanyat al Consell Comarcal del Garraf en la preparació de la Memòria explicativa del projecte d’activitats i organització interna de la futura Oficina de Transició Energètica del Garraf (OTEG). Vam donar suport al Consell Comarcal per determinar quines han de ser les actuacions i serveis a dur a terme per part de l’OTEG i com s’encaixarà amb les administracions local que ja estan actualment desenvolupant actuacions i serveis per impulsar la transició energètica a la comarca.