cuerdas de colores entrelazadas

Observatori Social de Montcada i Reixac

Suport a la construcció de l’Observatori Social de Montcada i Reixac, vinculat al PLIS de la ciutat. S’ha donat suport en la construcció de l’Observatori, tant pel que fa al seu contingut, informació a recollir i protocols, així com en la seva governança i difusió a través de la creació d’una pàgina web.