portada del folleto de las jornadas sobre el patrimonio

Jornada sobre patrimoni i desenvolupament. Castell de València d’Àneu

Les Jornades centren l’àmbit d’estudi i reflexió en la comarca del Pallars Sobirà i en detall, al territori de les Valls d’Àneu, posant-lo en relació amb altres zones del territori espanyol i internacional on el valor patrimonial en les diverses escales, ja sigui de territori, edificis o altres elements auxiliars, s’han protegit, delimitat, determinant els seus elements essencials i s’han adaptat a nous usos.

L’objectiu de les Jornades és posar en valor el territori de les Valls d’Àneu mitjançant el seu interès paisatgístic i patrimonial com són el Castell de València d’Àneu i la resta de fortificacions medievals. Volem debatre a l’entorn de les següents preguntes: Per què es restaura tradicionalment el Patrimoni? Aspectes culturals. Història. La connexió amb la identitat a través dels elements de patrimoni. Aspectes socials. Resistències socials a les inversions en restauració. Econòmiques?. Psicològiques? El patrimoni com a factor de desenvolupament. Turisme massiu. Aportació de riquesa?. Explotació del territori?. I reflexionar sobre els significats i els valors socials del patrimoni edificat.