cuerdas de colores entrelazadas

Programa d’intervencions contra la vulnerabilitat energètica en domicilis

Els objectius del projecte que es cerquen assolir amb aquest procés d’intervenció per lluitar contra la vulnerabilitat energètica van lligats a combatre les seves causes.

Reducció dels costos dels subministraments i apoderament de les persones usuàries

  • Assessorament tarifari per ajustar els contractes a les necessitats reals (bo social, baixada de potència, discriminació horària)
  • Suport en la realització dels tràmits per a sol·licitar canvis tarifaris
  • Formació en hàbits de consum eficients

Una altra de les causes identificades és la qualitat dels habitatges en termes d’aïllament tèrmic i eficiència energètica.

Millora de l’eficiència energètica de la llar i de les condicions de confort i salubritat

  •  Realitzar un estudi energètic (amb eines de mesurament de consum real i sectorialitzat), per tal de conèixer les necessitats de la llar i poder determinar-ne les actuacions més pertinents i particularitzar les solucions.
  • Millora de l’aïllament de l’habitatge i instal·lació d’elements d’eficiència energètica mitjançant intervencions de baix cost, prioritzant-ne les proteccions passives.
  • Formació en ús eficient del mateix habitatge tenint en compte elements passius ja existents, orientació, ventilació, insolació, entre altres.