plano

Estudis d’ambientalització de la urbanització de Bellaterra

Projecte d’anàlisis de la urbanització de Bellaterra, per tal d’incrementar la seva sostenibilitat com a estructura urbana.

Es van analitzar els següents items:

  • La infraestructura verda i la seva connexió amb l’estructura territorial
  • El teixit construit, la seva eficiència energètica, edat, any de construcció
  • Elements granconsumidors de recursos, gespes, piscines, etc…
  • Qualitat de la urbanització
  • Anàlisis del teixit i cohesió social
  • Mobilitat, circuits i estratègies de mobilitat sostenible

A partir d’aquest anàlisis es va desenvolupar una estratègia urbanística per millorar la sostenibilitat de la urbanització, tot incorporant mesures de gestió urbana per incrementar densitats, una estructura d’eixos i de vies cíviques, un pla de límits i interacció amb el sòl no urbanitzable, entre altres.