plano

Avaluació Ambiental Estratègica i Informe d’Impacte i Integració Paisatgística del Càmping Ampolla Platja

Avaluació Ambiental i Redacció de l’Estudi D’Impacte i Integració Paisatgística del Pla Especial del Càmping Ampolla Playa a l’Ampolla. Elaboració dels estudis complementaris a la tramitació urbanística i assessorament en els aspectes ambientals i paisatgístics del Pla Especial tant a nivell d’ordenació com a nivell de normativa.