cuerdas de colores entrelazadas

Estudi i actualització propietats materials

Suport tècnic en l’actualització de les característiques dels materials aïllants. Ajust a la normativa vigent CTE: gruix , característiques intrínseques dels nous materials.