jóvenes mirando información en unos tablones

Empoderament, divulgació i sensibilització energètica a les comunitats educatives

El projecte d’estalvi energètic en centres educatius 50/50 té l’objectiu d’incentivar l’estalvi energètic en escoles i instituts a partir de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. La metodologia que es fa servir és el 50/50, que consisteix en introduir incentius econòmics a l’estalvi energètic aconseguit. L’ajuntament (que és qui paga les factures) i l’equipament signen un compromís on el primer es compromet a retornar el 50% dels estalvis econòmics aconseguits i l’equipament es compromet a aplicar un conjunt de bones pràctiques i liderar el projecte. Des de El Risell hem sigut les referents dels centres a qui hem acompanyat, i donat el suport per fer la diagnosi del centre, treballar i dissenyar el pla d’Acció i implementar les mesures de millora. Aquelles mesures que requereixen d’inversió econòmica han sigut treballades i presentades a l’equip directiu per tal de poder-se implementar quan sigui possible. En el treball realitzat durant tot el curs s’ha treballat la feina de difusió i divulgació a tota la comunitat educativa, famílies i entorn pròxim del centre com el barri o municipi.