cuerdas de colores entrelazadas

Espai d’Intercanvi entre tècnics municipals de Pobresa Energètica

Espai d’intercanvi de la Diputació de Barcelona entre tècniques locals de pobresa energètica de diversos ens locals de la demarcació. La finalitat era compartir una diagnosi conjunta i dissenyar un pla de treball per compartir espais, estratègies i unificar respostes davant els casos de pobresa energètica i la relació amb les companyies.

Es van coordinar 3 sessions participatives amb tècniques de treball per elaborar una diagnosi i un pla de treball compartit.

Aquest projecte ha acabat amb una diagnosi compartida i un pla de treball que apunta tasques i projectes a diversos nivells de l’administració pública. S’han fet propostes de nous serveis i s’ha dinamitzat una xarxa que ha intercanviat documentació, aprenentatges i experiències.