imagen de una encuesta

Eina d’autoreflexió i anàlisi dels equipaments per tal de que puguin avançar en la línia d’un major impacte comunitari en els seus entorns i/o comunitat de referència

Una derivada de l’anàlisi dels Casals de Barri en clau comunitària que es va fer al llarg del 2017 ha estat l’elaboració d’una eina d’autoreflexió pels Casals de Barri i, una de més genèrica, pels equipaments de proximitat de la ciutat de Barcelona. Aquesta és una eina que interroga sobre diverses dimensions vinculades a la dinamització comunitària que es pot impulsar des d’aquests equipaments.

Es basa, en la gran majoria, en respostes binàries on no és tant important la resposta com la reflexió conjunta que aquesta genera. Així mateix, l’eina està pensada de manera que les respostes a les preguntes puguin ser la base sobre la que generar un pla d’acció per millorar el paper dels equipaments en la dinamització comunitària dels barris on estan situats. Aquesta eina ha estat contrastada amb diversos equipaments de la ciutat.

Finalment es cerca disposar d’una eina vàlida per a tots els equipaments, malgrat hi pugui haver lleugeres variacions imposades per la naturalesa diversa dels equipaments.