hombre explicando cuadro de diferenciales eléctricos a jóvenes

E3- Empoderament Energètic en centres educatius

E3 és una prova pilot realitzada en tres centres educatius de la ciutat de Barcelona per treballar amb l’alumnat la descoberta i millora energètica dels centres educatius. Aportant una mirada social econòmica i mediambiental del vector energètic. El principal objectiu és l’apoderament de l’alumnat i professorat, per assolir un confort i un estalvi energètic del centre. Aquest coneixement energètic no només revertirà en el centre si no també al barri i a les famílies a través del treball  d’activitats d’aprenentatge i servei a la comunitat.

El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), l’Agència de l’Energia de Barcelona (AEB) i la xarxa d’Escoles + Sostenibles (BcnE+S), han detectat necessitats i oportunitats de treball als centres educatius de la ciutat en relació a:

  • Impulsar projectes interdisciplinaris i d’aprenentatge i servei als centres educatius, en relació al vector energètic;
  • Reduir i optimitzar les demandes i els consums d’energia en els centres educatius, alhora que millorant-ne el confort;
  • Determinar l’estat actual i els potencials de millora, tant centre per centre com de forma comparada;
  • Impulsar la sobirania energètica de la ciutat;
  • Conscienciar sobre realitats socio-econòmiques diverses, des del malbaratament de recursos  a la pobresa energètica, i donar-hi resposta.

El projecte pretén ser interdisciplinari d’aprenentatge i servei, incorporant el treball en grups cooperatius per donar resposta a un encàrrec real: auditoria energètica del centre, de les llars i difusió de les conclusions. En conseqüència, es cerca un impacte en el centre educatiu, a les famílies de l’alumnat i a la comunitat de l’entorn proper.

Amb aquest enfocament, el CEB, l’AEB i BcnE+S es proposen iniciar un projecte pilot, inicialment en centres d’educació secundària, que permeti també arribar a les llars de l’alumnat de manera que, un cop finalitzat el projecte, el coneixement generat reverteixi en propostes i accions que es podrien compartir amb la comunitat i/o barri.

Aquest projecte s’ha plantejat com un desenvolupament coordinat entre les tres cooperatives de treball ElRisell, Aiguasol i Tarpuna, i així aprofitar-ne els coneixements i experiències de cadascuna d’elles.