Microxarxa “Sumem energia”

“Sumem energies”  té com a principal objectiu apropar l’energia als i les joves. L’energia forma part del nostra dia a dia, la necessitem i estem en contacte amb ella constantment, però la coneixem? en som conscients de les repercussions ambientals i socials que té la seva generació i ús?

Fem de l’energia un concepte familiar i planer, amb qui ens sentim còmodes treballant-hi, coneixem tots els seus secrets i treballem-hi per fer-la més propera i amigable.

Objectius generals de “Sumem energies”

 1. Prendre consciència de l’impacte ambiental; canvi climàtic i contaminació que genera l’ús de l’energia
 2. Prendre consciència de l’impacte social a nivell d’injustícia energètica que genera el model energètic actual
 3. Conscienciar sobre la necessitat d’optimitzar l’ús de l’energia al centre educatiu
 4. Empoderar la comunitat educativa donant eines per actuar per a l’estalvi energètic i fomentar l’ús d’energies renovables, des del centre docent

Objectius específics de les activitats

 • Treballar la sostenibilitat energètica de forma transversal
 • Aprendre a percebre l’energia que s’utilitza al nostre entorn
 • Prendre consciència sobre els impactes ambientals i socials de l’ús d’energia
 • Promoure una gestió conscient del consum energètic (facilitant estratègies d’ús i tenint en compte les condicions de l’entorn)
 • Descoberta dels principals usos d’energia al centre: il·luminació, aparells, ACS i calefacció
 • Descoberta de la generació energètica del centre (xarxa, caldera, renovables)
 • Aprendre els avantatges que ofereix la tecnologia per a la detecció, seguiment i consell relacionat amb l’ús d’energia
 • Aprendre a utilitzar aparells de mesura de l’àmbit energètic i a interpretar les dades numèriques
 • Adoptar propostes de seguiment i acció al centre educatiu per a un impacte positiu
 • Aprendre a detectar les necessitats energètiques de l’entorn per a unes condicions saludables
 • Conèixer i aconsellar pràctiques d’estalvi energètic
 • Determinar l’estat actual del centre i els potencials de millora (des de la visió de l’alumnat)
 • Implicar al màxim els actors clau de la comunitat educativa del centre
 • Comunicar i compartir experiències amb altres centres

“Sumem energia” és una de les microxarxes que ofereix BCN+Sostenibles a les Escoles de la xarxa Escoles Més Sostenible.

Es desenvolupa en un curs escolar i us podeu inscriure a: https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/volem-participar-hi-3