cartel a la entrada de Bellaterra

Diagnosi sociodemogràfica de Bellaterra

L’Àrea Social del Risell va dur a terme una diagnosi sociodemogràfica de Bellaterra en el marc d’un projecte més ampli que inclou una anàlisi ambiental i sobre el model urbà de l’actual barri de Cerdanyola. La diagnosi sociodemogràfica es basava en una anàlisi demogràfica i de projeccions de població per tal d’adequar la realitat urbana a les futures demandes de la població de Bellaterra.