folletos en un local de alimentación

Activació i creació d’una xarxa comunitària per la detecció precoç de casos de vulnerabilitat energètica

En els barris del Carmel i de la Marina de Barcelona i també a Figueres hem pogut implementar el projecte Talaies, de creació d’una xarxa comunitària per la detecció precoç de casos de vulnerabilitat energètica. En tots els casos s’han detectat persones amb vulnerabilitat energètica no ateses pels serveis socials, cosa que ha permès una atenció precoç amb resultats positius, com també s’ha augmentat el flux de persones ateses pels PAEs (a la Marina) i pel PAVE (a Figueres)