personas construyendo un cobertizo de madera

Organització d’un curs sobre construcció de coberts de fusta per la ramaderia extensiva

Els edificis agrícoles formen part del nostre paisatge rural. Davant dels problemes de rendibilitat, i molts cops per un excés de pragmatisme, els pagesos construeixen edificis d’obra, fàcils de fer i de baix cost. La utilització de materials nous industrialitzats imposa una arquitectura estandarditzada sense preocupació per integrar-la al paisatge existent. Aquesta banalització és encara més impactant quan queda contraposada al patrimoni existent, estretament vinculat al medi natural, a les tradicions i als costums locals.

El curs que va tenir lloc a Mieres el 4-5 d’octubre del 2014 i en un cap de setmana es va formar un grup de 15 persones en autoconstrucció de coberts de fusta i al mateix temps, es va construir un cobert d’ovelles.