folletos en un local de alimentación

Consells energètics: Apoderament dels comerços

Assessorament tècnic per la redacció de les fitxes sobre consells energètics en ús i tarifes elèctriques dels comerços. Adaptació de les fitxes energètiques del “Al barri de la Marina, posem tota l’energia”.