foto aérea de colegio María Manent con los alumnos en el patio

Redacció de l’estudi d’eficiència energètica del CEIP Marià Manent a Premià de Dalt per a la Diputació de Barcelona

El projecte té per objecte dur a terme una certificació energètica de l’Escola Pública Marià Manent a Premià de Dalt i realitzar  una avaluació energètica acurada de l’equipament. A partir de l’anàlisi funcional, de l’evolvent tèrmica de l’edifici i dels consums es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en  l’eficiència energètica de l’equipament municipal.