plano

Càlcul de la petjada de Carboni de 7 equipaments esportius de la mateixa empresa i elaboració de propostes de millora

La petjada de carboni és la mesura de l’impacte que les nostres  activitats tenen en el medi ambient, particularment en el canvi  climàtic.

En aquest cas, es va dur a terme un càlcul de la petjada de carboni de 7 equipaments esportius un total de 37.000m2 i posteriroment s’han elaborat propostes de millora per tal de reduir la petjada.