infografía

Avant projecte del camí antic de Sant Cugat al seu pas per Bellaterra

Els objectius del projecte han estat fer un petit document tècnic a nivell d’avantprojecte per tal d’idear el futur del camí antic de Sant Cugat al seu pas per Bellaterra. Es tracta d’un projecte “bottom up”, promogut per l’associació de veïns de Bellaterra

El camí antic és un eix cívic de Bellaterra que té importants afectacions urbanístiques del PGM del 78. La ciutadania vol impulsar un projecte de pacificació i millora de l’eix per tal que aquest esdevingui una gran avinguda verda que faciliti la comunicació cívica i segura de Bellaterra al mateix temps que faciliti l’accés als entorns naturals del municipi.

El projecte ha ideat un seguit d’idees i propostes per la millora d’aquest eix amb un pla d’etapes i diferents projectes que s’entrellacen des del dia 1 per poder donar resposta a les necessitats de la ciutadania. S’ha proposat tant mesures toves, tàctiques com a llarg termini i més complexes per que es puguin anar desenvolupament de forma estratègica i esglaonada en el temps.

Com no pot ser d’una altra manera el projecte ha comptat amb la col·laboració dels veïns i veïnes que han acompanyat el projecte amb taules de treball, entrevistes amb profunditat i sessions plenàries.

Podeu consultar la notícia a la seva web