cuerdas de colores entrelazadas

Eina d’autodiagnòstic comunitari pels equipaments de proximitat

Projecte que neix d’una anàlisi comunitària dels casals de barri de Barcelona (podeu llegir més sobre el projecte aquí). Arrel d’aquest treball es va elaborar una guia d’autoavaluació comunitària pels equipaments de proximitat de la ciutat. Quina és la seva relació amb l’entorn i quin és el seu paper com a dinamitzadors de la comunitat? Com podem millorar el seu impacte comunitari?

Aquest projecte ha consistit en l’elaboració, testeig i validació d’aquesta eina en base a diferents entrevistes a equipaments de la ciutat de diversa naturalesa per poder obtenir una eina flexible i útil per la varietat dels equipaments de la ciutat.

A partir d’aquestes entrevistes també se n’han realitzat d’altres  de conjuntes amb diversos equipaments territorialitzats per tal de dissenyar projectes conjunts basats en els ecosistemes comunitària dels barris.

Aquesta eina està cridada a ser un instrument vàlid per avaluar els projectes comunitaris dels equipaments i els territoris.