cuerdas de colores entrelazadas

Avaluació Ambiental Simplificada d’un projecte de Cargol d’Arquímedes al Riu Ter

Avaluació Ambiental Simplificada d’un projecte de construccció, dins d’un espai de Xarxa Natura 2000, d’un sistema de millora del rendiment energètic d’una central minihidràulica emprant dos cargols d’Arquímedes al riu Ter als entorns de Ripoll