cuerdas de colores entrelazadas

Auditories energètiques en llars en situació de vulnerabilitat energètica

Des del Risell vam ser els promotors de la prova pilot del projecte l’any 2016 i el 2017 del programa d’Auditories energètiques impulsat per la Diputació Barcelona

També hem realitzat un dels lots del programa un cop aprovada i valorada la prova pilot, vam executar el lot nº5- Alt Penedès, Garraf i Anoia.

El programa es base en l’assessoria a les famílies derivades per Serveis Socials que hagin detectat tenir problemes en fer front al pagament dels subministraments bàsics i es trobin en una situació de vulnerabilitat energètica.

En aquesta assessoria se’ls aconsella les millores tarifes i contractes de descomptes segons cada cas, se’ls acompanya en la realització d’aquests canvis i se’ls instal·la elements low cost que els ajudarà a gastar menys i a estar més confortables a casa seva.