cuerdas de colores entrelazadas

Assessorament per la millora energètica de la llar

El client té la necessitat de millorar el confort a casa seva, a l’estiu passa molta calor i a l’hivern molt fred. Té unes factures energètiques molt elevades, perquè té un suport important en calefacció i refrigeració.
Des del Risell realitzem una visita a l’habitatge per poder-ne fer una diagnosi.Avaluem : l’orientació de l’edifici / la composició de l’envolupant / necessitats tèrmiques i de confort de la família/ i la seva factura energètica. L’estudi previ realitzat ens confirma que la situació sota coberta de l’habitatge i la mancança d’aïllament en tot l’envolupant afecta directament al desconconfort que viu la familia, i les elevades factures a les que han de fer front.Des del Risell analitzem vàries possibles solucions i presentem una proposta per la millora del confort que consisteix en la inversió en aïllament tèrmic a la coberta i insuflat en façanes.