parte de cartel de la generalitat

Apoderant les dones joves a la Mediterrània, un sector clau per promoure l’Economia Social i Solidària (ESS)

Projecte de recerca mitjançant IAP sobre el paper de l’ESS en els processos d’empoderament de les dones joves. La hipòtesi és si l’ESS és un espai propici per l’empoderament de les dones joves. La finalitat és esbrinar els mecanismes que fan que això sigui així, amb la finalitat última d’obtenir coneixement per l’elaboració d’una política pública. Recerca que ha combinat anàlisi de fonts secundàries, entrevistes, grups de discussió i una enquesta feta ad hoc.