Anàlisi del teixit empresarial al Solsonès, Solsona i Cardona

Mitjançant l’anàlisi de les principals característiques de teixit empresarial de la comarca del Solsonès i els municipis de Solsona i Cardona, s’han pogut extreure les següents conclusions. Els tres territoris presenten forces similituds a trets generals tot i tenir algunes particularitats que s’han anat assenyalant al llarg del text.

El teixit empresarial del Solsonès, Solsona i Cardona està principalment format per persones afiliades al règim d’autònoms o empreses petites i mitjanes, cosa que implica limitacions pel que fa a la creació de llocs de treball als territoris. Però alhora es tracta d’estructures petites i senzilles que poden ser més flexibles en adaptar-se e a les necessitats del territori.

Pel que fa al sector i tipus d’activitat realitzada als territoris, s’ha observat com als tres casos hi ha una prevalença del sector serveis que representa més de la meitat de l’activitat empresarial, sobretot pel que fa a comerç i restauració. Excepte a Solsona on hi ha una major presència d’activitats professionals i serveis de transports. Destacar també l’elevada activitat del sector de la construcció a la comarca del Solsonès i especialment a Solsona. Tal i com succeeix amb la totalitat de Catalunya, el Solsonès, Solsona i Cardona són territoris molt terciaritzats i enfocats en el sector del servei a les persones, enlloc de sectors més productius o estratègics i que a més acostumen a tenir una precarització elevada amb males condicions laborals, alts índex de temporalitat, estacionalitat i dificultats per la conciliació.