gente reunida en una sala de reunión

Acompanyament a la fusió dels PLIS i PDC

La Generalitat de Catalunya ha decidit fusionar dos instruments de planificació local: els Plans Locals d’Inclusió Social (PLIS) i els Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC). Per aquest procés el Risell duu a terme l’acompanyament i assessorament tècnic per tal de generar els continguts i materials que defineixin el nou intrsument d’intervenció. És un procés que consta del treball d’un grup de contrast format per professionals dels PLIS i PDC de tot Catalunya, acadèmics i persones de referència del món local. A més, es treballa amb el Consell Territorial de Serveis Socials Bàsics de Girona (COTESSBA) com a espai de contrast i aportació per part dels caps dels serveis socials. El Risell dinamitza les sessions i en treballa els retorns, a més de generar els materials, assessorament tècnic i continguts en base al coneixement i expertesa en el camp de la planificació amb aquestes eines.