Skip to main content

La pobresa energètica també té una gran incidència a l’estiu, cal que el debat sobre l’accés a l’energia ho incorpori en el debat i en la cerca de solucions.

Calor i pobresa energètica

Fa un temps parlàvem de les propostes que la Xarxa per la Sobirania Energètica fa per lluitar contra la pobresa energètica des d’una perspectiva vinculada a la transició energètica. Per ampliar en la temàtica i aprofitant que estem ja a l’estiu i hem patit un parell d’onades de calor, volem parlar de la pobresa energètica a l’estiu i com fer front a les altes temperatures des d’una visió de contenció i recursos limitats.

Hom, quan parla de pobresa energètica, pensa en l’hivern i en no encendre la calefacció. Però a l’estiu també hi ha una demanda energètica elevada relacionada a l’assoliment de temperatures òptimes, especialment a les ciutats on s’afegeix l’efecte illa de calor a les temperatures pròpies de la temporada. Aquest consum energètic relacionat amb la climatització es preveu cada cop més important en el context actual de canvi climàtic, un canvi climàtic que es tradueix en estius cada cop més llargs i un augment de la freqüència en les onades de calor i les nits tropicals i les nits tòrrides. Les nits tropicals són aquelles en que la temperatura ambiental és superior als 21 ºC, les tòrrides les que la temperatura no baixa dels 25 ºC. Però no cal tenir un termòmetre, es detecten fàcilment per què és quan costa molt dormir i no es descansa bé. La manca de descans i adaptar el cos a temperatures elevades té efectes en el nostre dia a dia i també agreuja problemes de salut, especialment en aquelles persones més vulnerables (gent gran, nens, persones amb malalties cròniques,…).

L’ICAEN recomana una temperatura als habitatges de 26 ºC a l’estiu, una temperatura òptima que sense climatització és difícil d’assolir. I aquesta temperatura òptima és important pel benestar de les persones però encara més per la seva salut.

Mesures i recomanacions per combatre la calor

En aquest sentit, i per intentar garantir aquesta temperatura òptima a les llars, l’Asociación de Ciéncias Ambientales va emetre un seguit de recomanacions molt encertades per adaptar-se a les onades de calor, recomanacions emmarcades en el projecte “Pobreza energética y olas de calor en entornos urbanos. Entre els 5 punts que recomanen, en volem destacar varis.

Primerament, l’optimització dels contractes d’energia. Adaptar els contractes d’energia a les necessitats i consums reals en permet reduir els costos i, per tant, la possibilitat de destinar una part d’aquests estalvis en augmentar el consum en climatització. Aquest és un punt clau ja que en molts casos és necessari un suport en la climatització més enllà de la ventilació creuada.

L’ACA també parla de la instal·lació de proteccions solars, elements que bloquegin la incidència directa del sol. Aquests elements poden ser toldos, lames,… però també qualsevol element provisional que permeti la protecció de les finestres i façanes vers els raigs solars.

L’altre punt destacat de les propostes de l’ACA és la utilització de ventiladors enlloc d’aire condicionats pel seu baix consum energètic. Els ventiladors no disminueixen la temperatura però sí que permeten una reducció de la sensació de calor. En aquest sentit, recomanem els ventiladors de sostre, que tenen una major incidència en el moviment de l’aire del volum total de les estances. Els ventiladors es poden acompanyar de mesures casolanes com la ubicació de recipients amb gel (botelles d’aigua congelades o altres elements) davant del ventilador.

Per una altra banda, i tenint en compte que la humitat és un factor important en la percepció de la temperatura: a major humitat, major percepció de fred o calor, es recomana disposar d’elements deshumificadors en aquells dies o hores quan la humitat ambiental és més elevada. El deshumificador permet extreure humitat de l’habitatge i, per tant, disminuir la sensació de calor.

Altres actuacions de baix cost que podem implementar són el canvi d’hàbits. És important baixar persianes i tancar finestres a les hores de màxima calor per evitar que l’aire calent de l’exterior entri a l’habitatge. Sovint baixem les persianes però ens oblidem de tancar les finestres!!! I l’entrada d’aire calent, tot i que els rajos de sol no entrin directament a l’habitatge, fa que les temperatures interiors augmentin. També és important la hidratació i vestir roba adequada i adaptar les activitats a les temperatures exteriors en la mesura d’allò possible. És a dir, evitem sortir al carrer al migdia si podem i, si hi fem, vestim roba lleugera i transpirable.

Skip to content