Skip to main content

La llei 24/2015 protegeix el dret a l’habitatge de les famílies vulnerables en situació de desnonament i la pobresa energètica. La llei fruit de la ILP Habitatge impulsada per la PAH, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC.
Després de derogar-se alguns dels seus articles avui us expliquem en quina situació es troba. És vigent en la seva totalitat?

Fa anys us vam presentar la llei 24/2015 la qual protegeix el dret a l’habitatge de les famílies en situació de vulnerabilitat habitacional i energètica. Des del seu inici ha sigut una llei que ha vist anul·lats alguns dels seus articles. Des de organitzacions com Observatori DESC, PAH i APE han treballat perquè s’aixequés la suspensió dels articles.

Hem escoltat l’entrevista a l’Irene Escorihuela politòloga i jurista Directora de l’Observatori DESC a Radio Barberà i creiem interessant fer-ne un resum.

Recentment el Tribunal Constitucional ha procedit a aixecar la suspensió d’alguns dels articles referents a l’aturada de desnonaments i a la recuperació de pisos buits i hi ha un parell d’articles que són considerats inconstitucionals que fan referència als temes de sobreendeutament.

A dia d’avui s’està pendent de la seva publicació al BOE per ser d ‘obligatori compliment.

Art.5 Mesures per a evitar els desnonaments que puguin produir una situació de manca d’habitatge

Si és una llar vulnerable i te risc de perdre l’habitatge per impagament ja sigui de lloguer o hipoteca es procedirà a:

  • En cas de que el propietari sigui d’un gran tenidor d’habitatge (empreses, fons voltors, bancs etc): S’ha d’aturar aquest desnonament i la persona es podrà quedar en aquell habitatge amb un lloguer social per un període mínim de 3 anys. Aquest lloguer serà calculat en base a un 10%, 12% i 18% dels ingressos de la persona, d’aquesta manera es garanteix que es podrà destinar la resta d’ingressos als altres drets bàsics.
  • Els desnonaments referents als habitatges de petits propietaris: l’Administració ha de donar un ajut i en cas d’executar el desnonament ha de reallotjar a la família.

Aquest últim punt lliga amb el següent article orientat a la “cessió obligatòria de pisos buits”.

Per donar una bona resposta a aquesta mobilitació del parc buit d’habitatge es necessita que:

  1. L’Administració pública augmentin el parc d’habitatges públic
  2. Els pisos buits es posin al servei de les persones que més ho necessiten.

I aquí entrem al següent article:

Art.7 Mesures per a garantir la funció social de la propietat i augmentar el parc d’habitatges assequibles de lloguer

En cas que es detecti que hi ha pisos buits, aquests han de ser cedits directament a l’Ajuntament.

Però el problema apareix en la metodologia a seguir per garantir el seu compliment. Per aquest motiu des de l’observatori DESC, PAH i APE,  es demana habilitar uns protocols per tal que els Ajuntaments puguin fer de forma àgil i ràpida aquest tràmit.

D’aquesta manera es podria evitar situacions com les que ha passat amb els articles referents a la Pobresa Energètica de la mateixa llei, els quals han estat sempre vigents però que no s’ha aplicat correctament. A dia d’avui queda per resoldre l’acumulació de deute per impagament de factures referents als subministraments bàsics, es demana poder signar convenis amb les administracions públiques per tal que siguin les empreses qui assumeixin el deute.

Des de les organitzacions impulsores de la llei, s’ha fet uns “documents útils” per tal que qualsevol persona que es trobi en situació de desnonament pugui omplir i poder fer l’entrega del document a:

  • Al propietari per tal d’informar de l’obligatorietat de la llei 24/2015
  • Als jutjats exposant la situació de desnonament i la vigència de la present llei
  • A l’Ajuntament perquè en cas que el gran propietari no apliqui la llei i no ofereixi el lloguer socials establert es puguin aplicar sancions de fins a 90.000€

És una llei bàsica per garantir els drets bàsics com és el dret a l’habitatge i a l’accés als subministraments bàsics. Gran feina de les organitzacions que l’han dut a terme i han lluitat per aconseguir-ne la seva vigència.

Skip to content