Skip to main content

Fa uns mesos parlant amb la Gavina Corbetta, arquitecta, vam llençar-nos a participar al concurs d’adequació d’un habitatge pilot per a la Fundació Malalts Mentals de Catalunya.

Ens suposava un repte adaptar a les necessitats de col·lectius específics -i vulnerables- un pis estandarditzat. Per poder abordar la problemàtica que ens oferia el concurs, ens calia un estudi transversal, així que vam ampliar l’equip amb assessorament per part de treballadors i educadors socials experts en el treball amb persones amb malalties mentals, gràcies Pau Fàbregas i Lluvi Farré. D’aquesta manera vam poder presentar una proposta que oferia una visió global i conjunta a diverses problemàtiques amb solucions inclusives. El jurat va valorar positivament aquest enfoc plantejat i ens va atorgar el primera premi del concurs!!

 

Fa uns mesos parlant amb la Gavina Corbetta, arquitecta, vam llençar-nos a participar al concurs d’adequació d’un habitatge pilot per a la Fundació Malalts Mentals de Catalunya.

Ens suposava un repte adaptar a les necessitats de col·lectius específics -i vulnerables- un pis estandarditzat. Per poder abordar la problemàtica que ens oferia el concurs, ens calia un estudi transversal, així que vam ampliar l’equip amb assessorament per part de treballadors i educadors socials experts en el treball amb persones amb malalties mentals,gràcies Pau Fàbregas i Lluvi Farré.

D’aquesta manera vam poder presentar una proposta que oferia una visió global i conjunta a diverses problemàtiques amb solucions inclusives. El jurat va valorar positivament aquest enfoc plantejat i ens va atorgar el primera premi del concurs!

Agraïm a la FMMC i al jurat que ens ofereixin aquesta oportunitat de treball conjunt. Moltes gràcies!

Us expliquem doncs el projecte que plantegem i que en un mes està previst que iniciïn les obres de rehabilitació.

Objectius i reptes del projecte

reptes i objectius

Proposta arquitectònica

Distribució i programa

El repte era donar cabuda a 4 habitacions individuals en un pis d’uns 55m2, ja que actualment estan compartint habitació i no és pràctic ni còmode, tothom necessita el seu espai d’intimitat i descans. Perseguíem la idea d’una distribució d’espais igualitària entre co-habitants i així ho hem plantejat.

proposta arquitectònica

A la zona del menjador-sala hem creat un espai diàfan que guanya amplitud i afavoreix a la ventilació creuada. Hem apostat per una reforma de màxims en la que els entrebancs es treballen com a oportunitats per a la proposta de les solucions organitzatives i de disseny de l’espai.

esquema d'espais

S’aposta per una distribució que promogui diferents espais, diferenciant

l’espai compartit: Convivència – Activitat -Àpats- Lleure – Diàleg- Companyia

l’espai de servei: Ordre – Treball- Distribució

l’espai individual: Descans – Recer – Organització – Inspiració

 

 

Flexibilitat: estratègies pel usos simultanis i l’adaptabilitat

Plantegem una solució de bany partida oferint un ús més eficaç de l’espai higiènic, possibilitant la simultaneïtat dels usos de bany i de lavabo. Tret necessari en un habitatge amb 4 persones convivint amb una sola cambra higiènica.

L’espai comú s’organitza de manera que les activitats compartides i un cert sentit d’estar apartat puguin conviure. Els usos comuns, propis d’aquesta àrea de l’habitatge, ocupen els espais centrals. I s’ofereix la possibilitat d’ocupació dels cantons més perifèrics per part d’aquella persona  que malgrat no desitjar aïllar‐se pugui disposar d’una certa privadesa.

L’aprofitament de l’espai entenem que ha de ser la suma de l’organització numèrica entre usos i m2 disponibles i generar volums que la endrecin i la defineixin amb criteris d’harmonia, ordre i calma, fer‐lo confortable.

Disseny i mobiliari

La necessitat d’adaptar‐nos a les reduïdes dimensions disponibles ens repta a optimitzar al màxim el concepte de mobiliari a partir d’un sistema mixt de mòduls a mida lleixes sobre guies‐cremallera i cartel·les comercials, flexible , senzill adaptable i econòmic.

espais individuals- mobiliari

 

Millora d’eficiència energètica i estalvi

El principal objectiu és reduir la demanda de l’habitatge i incrementar el confort. Hem realitzat un estudi de l’estat inicial del pis i a partir d’aquí hem estudiat diferents millores.

  • Increment d’aïllament tèrmic a les façanes
  • Substitució finestres
  • Aposta per ventilació creuada
  • Suport de ventiladors al sostre i radiadors elèctrics eficients o aerotèrmia (a valorar segons condicionants pressupostaries)
  • Electrodomèstics eficients

Per participar en aquesta reducció de la demanda i en aquesta millora de confort, com sempre, és indispensable la participació i col·laboració de les persones usuàries del pis. Es realitzaran tallers d’empoderament energètic al finalitzar les obres on:

  • Analitzarem els elements de consum elèctric de l’habitatge
  • Amb mesuradors de consum individuals, les persones analitzaran cada un dels aparells i conjuntament prendrem consciència del que suposa un consum eficient
  • Com podem fer un ús eficient dels elements sense minorar el confort?
  • Quins elements passius tenim al pis? I com els utilitzem?

Amb la voluntat d’entendre el comportament del nou pis i el perquè de les reformes realitzades.

Participació

És un projecte on la participació hi te un pes important i clau. Des de l’inici que les persones usuàries del pis han sigut membres del tribunal del concurs, lògicament qui millor que elles per decidir com volen que sigui el seu pis?

Des del nostre equip vam proposar una jornada de participació inicial, celebrada a participi de mes, on explicàvem la nostra idea de projecte i la posàvem sobre la taula per tal de que es poguessin adaptar alguns aspectes que així volguessin ells mateixos, ells saben què necessiten i què no necessiten. El que millor van valorar de la proposta de projecte va ser la previsió de col·locació de plantes a les finestres, poder  tenir una habitació per cadascú, l’obertura de la cuina amb el menjador i la possibilitat de canviar el paviment.

Al projecte proposàvem un taller de muntatge de moble participatiu, i com ja hem explicat hi haurà un taller d’empoderament energètic. Creiem que amb aquesta participació podrem complir els nostres objectius de confort i benestar.

Skip to content