Skip to main content

MasqueSostenible i el risell acabem de presentar el document final per a l’ambientalització de la cursa Behobia-San Sebastian 2015. Es una cursa popular amb més de 30.000 corredors que discorre durant 20km pels fantàstics paisatges d’Irún des de Behobia fins a San Sebastian.

Llegiu un article pubblicat al Llibre El VALOR TRANSVERSAL DEL DEPORTE (2018) Kite 

Ha estat un treball molt interessant, tan per la possibilitat de fer un anàlisis ambiental integral de tot el cicle de vida de la cursa (organització, infraestructura, recorregut, participants i visitants, esdeveniment i muntatge-desmuntatge) com per l’exercici de planificació i proposta de mesures correctores per millorar o reduir els impactes ambientals detectats.

Com a troballes curioses, a tall d’exemple, hem identificat que les emissions de CO2 (sense contar el transport de participants i visitants) son molt més elevades les que genera el funcionament de l’oficina durant el període d’organització de la cursa, que les emissions generades el dia de la cursa. I per tant, un paquet d’accions prioritàries aniran encaminades a establir mesures d’eficiència energètica al local i al funcionament de l’oficina de la Behobia.

Una altra curiositat, ha estat el fet de la dificultat tècnica de trobar una solució òptima per la distribució d’aigua sense generar residus, els organitzadors ja havien fet un pas important amb la utilització de gots de paper biodegradables, però aquests no es poden reciclar degut als components amb els que es barregen al estar en contacte amb l’asfalt i l’aigua, vam arribar fins a les esferes d’aigua i ara caldrà pensar solucions per a distribuir-les de forma higiènica i segura als corredors.

free plastic aigua

No aliens amb el debat generat en aquests últims anys pel que fa als impactes ambientals de les curses i esdeveniments esportius especialment al medi natural, amb aquesta experiència prèvia del tot satisfactòria, al risell, presentem al catàleg de serveis que oferim: Ambientalització de curses en entorns naturals i urbans. En el gràfic a continuació trobareu més informació de la nostra aproximació al tema.

curses sostenibles

Per qualsevol dubte o informació podeu trobar-nos aquí.

 

 

Skip to content