Vés al contingut

DIVULGACIÓ

Compartim coneixement amb l’objectiu principal de l’empoderament col·lectiu i individual. EL CONEIXEMENT HA DE DISTRIBUIR-SE I CIRCULAR
el risell divulgacio

Pobresa energètica a l'estiu

La pobresa energètica també té una gran incidència a l'estiu, cal que el debat sobre l'accés a l'energia ho incorpori en el debat i en la cerca de solucions.

Municipis contra el Canvi Climàtic

Els municipis han agafat les regnes de la lluita contra el canvi climàtic i utilitzen els PAESC com a full de ruta per marcar el camí a seguir, tan per mitigar el canvi climàtic com per adoptar mesures d'adaptació.

BINOMI SALUT I NATURA, UNA RELACIÓ A EXPLORAR

Creix l'evidència dels efectes de la natura en la salut. Cada cop hi ha més evidència i es desenvolupa més recerca que vincula efectes positius del contacte amb la natura en el tractament de patologies i el benestar psicològic de les persones. Es relacionen característiques de benestar com l'absència de sorolls provinents de l'activitat humana, els sons d'aigua corrent, la relaxació etc. amb el benestar psicològic. Però també es creu que hi ha una vinculació entre la captació de compostos orgànics volàtils emesos per la vegetació o la interacció amb la microbiota del bosc que poden tenir afectacions en la salut de les persones.