Vés al contingut

DIVULGACIÓ

Compartim coneixement amb l’objectiu principal de l’empoderament col·lectiu i individual. EL CONEIXEMENT HA DE DISTRIBUIR-SE I CIRCULAR
el risell divulgacio

Llei per la regulació dels lloguers

S'ha aprovat al Parlament de Catalunya la "Proposició de Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge" i us en volem fer un resum

Assessorament energètic en confinament

Des del Risell hem impulsat un servei d'assessorament energètic gratuït durant el confinament, amb el principal objectiu d'empoderar a la ciutadania en termes energètics.

Breu història dels Plans Locals d'Inclusió Social

Els Plans Locals d'Inclusió estan en una via de fusió amb els PDC per donar pas als PLIS. Per tant, estan apunt d'acabar-se tal i com els coneixem. Certa nostàlgia impulsa a fer aquesta breu repassada històrica en forma gràfica.

Pobresa energètica a l'estiu

La pobresa energètica també té una gran incidència a l'estiu, cal que el debat sobre l'accés a l'energia ho incorpori en el debat i en la cerca de solucions.