Vés al contingut

DIVULGACIÓ

Compartim coneixement amb l’objectiu principal de l’empoderament col·lectiu i individual. EL CONEIXEMENT HA DE DISTRIBUIR-SE I CIRCULAR
el risell divulgacio

Sobre eficiència i treball comunitari: coordinem-nos!

Quan ens atansem als ens locals per impulsar processos de planificació estratègica que tinguin una mirada comunitària ens solem trobar amb el tap de la reunionitis.

Hi ha resistències -raonables- a la creació de processos de diagnosi i disseny, intrínsecs en els processos de planificaci

Llei per la regulació dels lloguers

S'ha aprovat al Parlament de Catalunya la "Proposició de Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge" i us en volem fer un resum

Assessorament energètic en confinament

Des del Risell hem impulsat un servei d'assessorament energètic gratuït durant el confinament, amb el principal objectiu d'empoderar a la ciutadania en termes energètics.

Breu història dels Plans Locals d'Inclusió Social

Els Plans Locals d'Inclusió estan en una via de fusió amb els PDC per donar pas als PLIS. Per tant, estan apunt d'acabar-se tal i com els coneixem. Certa nostàlgia impulsa a fer aquesta breu repassada històrica en forma gràfica.