Vés al contingut

DIVULGACIÓ

Compartim coneixement amb l’objectiu principal de l’empoderament col·lectiu i individual. EL CONEIXEMENT HA DE DISTRIBUIR-SE I CIRCULAR
el risell divulgacio

Ciutats més inclusives

Com podem pensar ciutats més inclusives? Quins elements cal tenir en compte? Com es vincula això amb la seguretat? Vam aportar alguns elements per al debat.

 

Què diu el conveni firmat amb Endesa?

Aquest mes s'ha firmat l'acord amb Endesa referent a la condonació del deute acumulat i eines per la prevenció de la pobresa energètica. Us en fem un resum tot seguit:

Sobre eficiència i treball comunitari: coordinem-nos!

Quan ens atansem als ens locals per impulsar processos de planificació estratègica que tinguin una mirada comunitària ens solem trobar amb el tap de la reunionitis.

Hi ha resistències -raonables- a la creació de processos de diagnosi i disseny, intrínsecs en els processos de planificaci

Llei per la regulació dels lloguers

S'ha aprovat al Parlament de Catalunya la "Proposició de Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge" i us en volem fer un resum