Vés al contingut

DIVULGACIÓ

Compartim coneixement amb l’objectiu principal de l’empoderament col·lectiu i individual. EL CONEIXEMENT HA DE DISTRIBUIR-SE I CIRCULAR
el risell divulgacio

BINOMI SALUT I NATURA, UNA RELACIÓ A EXPLORAR

Creix l'evidència dels efectes de la natura en la salut. Cada cop hi ha més evidència i es desenvolupa més recerca que vincula efectes positius del contacte amb la natura en el tractament de patologies i el benestar psicològic de les persones. Es relacionen característiques de benestar com l'absència de sorolls provinents de l'activitat humana, els sons d'aigua corrent, la relaxació etc. amb el benestar psicològic. Però també es creu que hi ha una vinculació entre la captació de compostos orgànics volàtils emesos per la vegetació o la interacció amb la microbiota del bosc que poden tenir afectacions en la salut de les persones.

ESPuRNA

Entre el 2018 i el 2019 colaborarem amb l’ICTA - UAB i la Fundació Pau Costa per dissenyar una estratègia de prevenció d'incendis forestals a la Reserva de la Biosfera del Montseny elaborada de manera consensuada mitjançant un procés de participació ciutadana.