Skip to main content
Arrenca el projecte “A la Marina, posem tota l’energia”. Aquest és un projecte de l’Ajuntament de Barcelona amb Pla de Barris on el Risell s’encarrega d’un projecte de detecció precoç comunitària de casos de vulnerabilitat energètica.

 

Per què detecció precoç?

Els processos d’exclusió poden definir-se en base a tres estadis: estat, risc o procés. Quan només atenem les problemàtiques en la seva situació d’estat, només podem articular accions reactives, quan la problemàtica ja és manifesta. En el cas de la vulnerabilitat energètica això vol dir que actuem a través dels mecanismes establerts quan una persona té un avís de tall o no pot pagar una factura. En aquests casos la problemàtica ja és manifesta i segur que ja s’han començat a patir els efectes de la pobresa energètica en la salut, l’economia domèstica, les relacions, entre d’altres.

Per això és important poder detectar en estadis inicials, on encara es poden articular accions que evitin a les llars caure en situació de pobresa energètica manifesta.

Però no només, aquest projecte permet detectar casos que fins ara queden invisibilitzats, els que anomenem casos d’autocontenció: persones que poden pagar les factures a cost de fer un consum molt baix, patint les conseqüències sobre la salut física, menta i relacional de viure en llars fredes i humides. Com que aquests casos van pagant, no els detecta cap servei. Aquetsa idea es manifesta en la campaya de comunicació i el seu eslògan “Passar fred a casa no és normal”

Per què detecció comunitària?

Quan parlem de comunitària ens referim a tota la xarxa que ja està articulada a la Marina, només que ara la capacitem i s’autocapacita per fer aquest detecció de casos de vulnerabilitat energètica. Parlem de veïns i veïnes, és clar, però també de comerços, serveis de salut, equipaments de proximitat i esportius, entitats, associacions, entre altres. Aquesta detecció precoç i de casos invisibilitzats no pot fer-se sinó és articulant una varietat àmplia d’actors i des de la proximitat. La pobresa i la vulnerabilitat no són de grat per ningú en molts casos costa de que emergeixin casos. És en converses, en visites al metge o farmàcia, en un comentari al bar o la perruqueria que es pot manifestar una mancança i, en aquets moment, les orelles han d’estar alerta i entrenades per captar i actuar.

A més, no parlem de lluita contra la pobresa, sinó de garantia de drets energètics. En aquest punt aquesta passa a ser una tasca on tothom hi té un paper. No parlem de cobrir necessitats, sinó de garabtir drets. Passa de ser una qüestió d’atenció social a una de democràcia i drets de ciutadania.

Aquest projecte es complementa amb l’obertura d’un Punt d’Atenció Energètica al barri, on les persones que vulguin suport en matèria energètica poden adreçar-s’hi, i on es deirvaran els casos detectats per la xarxa comunitària de la Marina.

retol pobresa energèticacartell2retols3

 

(les imatges han estat extretes del twitter de l’Ajuntament de Barcelona: https://twitter.com/bcn_ajuntament/status/964095105677262850)

Ves al contingut