Skip to main content

Infografia sobre Avaluació Ambiental Estratègica de Plans Urbanístics

By 04/02/2019juliol 6th, 2023Medi ambient, Paisatge

El 12 de desembre de 2013 entrà en vigor la nova Llei d’avaluació Ambiental (Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental). Amb la formulació d’aquesta nova llei, s’unifiquen dues disposicions en una sola normativa:

  • La Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient
  • El Real Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental de projectes, i modificacions posteriors al text.

Aquesta Llei estableix les bases que han de regir l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.

A continuació trobareu una infografia amb les novetats que planteja aquesta nova legislació pel que fa a l’Avaluació Ambiental Estratègica de Plans Urbanístics. Esperem que sigui del vostre interès! Per dubtes sobre estructura de documents, opcions de tramitació i més, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Ves al contingut