Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Disseny del PLIS de Santa Perpètua de Mogoda
24/10/2017

El Risell va realitzar la diagnosi del PLIS del municipi i enguany es duu a terme el procés de treball per dissenyar el Pla d'Acció del Pla Local d'Inclusió Social. Es durà a terme de forma participada i en base a sessions de treball amb entitats i tècnics municipals. Un cop dissenyat el Pla d'Acció es farà l'acompanyament en la implementació de les primeres accions. 

Pla d'Acció contra la pobresa i l'exclusió social de Figueres
24/10/2017

Un cop duta a terme una diagnosi quantitativa al municipi de Figueres, el Risell iniciem el procés de disseny del Pla d'Acció contra la Pobresa i l'Exclusió social. Abans d'entrar en la fase de disseny del Pla, es durà a terme una diagnosi qualitativa i el mapa de recursos. Tot el procés serà participat per comptar amb la màxima representativitat i legitimitat de la xarxa d'actors municipals.

Formació en detecció precoç de pobresa energètica
30/03/2017

Tallers de formació per professionals dels CAP i CAS de la ciutat de Barcelona perquè siguin capaços de detectar casos de pobresa energètica. Formació en el concepte de pobresa energètica, vulnerabilitat i dependència energètica i en el sistema de detecció precoç. 

Certificació energètica de la Clínica CIMA
14/02/2017

El projecte té per objecte dur a terme una certificació energètica i realitzar  una avaluació energètica acurada de l’equipament hospitalari. A partir de l’anàlisi funcional, de l'evolvent tèrmica de l’edifici i dels consums es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en  l’eficiència energètica de l’equipament.

Certificació energètica del CEIP Marià Manent a Premià de Dalt
14/02/2017

El projecte té per objecte dur a terme una certificació energètica de l'Escola Pública Marià Manent a Premià de Dalt i realitzar  una avaluació energètica acurada de l’equipament. A partir de l’anàlisi funcional, de l'evolvent tèrmica de l’edifici i dels consums es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en  l’eficiència energètica de l’equipament municipal.

Certificació energètica del Casal d'Ullastrell
13/02/2017

El projecte té per objecte dur a terme una certificació energètica i realitzar  una avaluació energètica acurada del Casal d'Ullastrell. A partir de l’anàlisi funcional, de l'evolvent tèrmica de l’edifici i dels consums es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en  l’eficiència energètica de l’equipament.