Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

t
Certificació energètica biblioteca
09/02/2017

El projecte té per objecte dur a terme la certificació energètica i l'avaluació energètica acurada de l’equipament municipal. A partir de l’anàlisi funcional, de l'envolupant tèrmica de l’edifici i dels consums, es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en l’eficiència energètica de l’equipament.

s
Pla Estratègic del Consorci de Benestar Social del Ripollès
27/01/2017

Realització del Pla Estratègic 2016-2020 del Consorci de Benestar Social del Ripollès. Diagnosi participada amb actors interns i externs, qualitativa i quantitativa. Elaboració de DAFO i tallers propositius per la creació de les línies de treball que guiaran l'acció del CBS fins el 2020. 

Projecte de Neòpolis.

s
Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris
27/01/2017

Elaboració, dinamització i anàlisi del procés participatiu per la redacció del Pla de Desenvolupament Econòmic del districte de Nou Barris. Redacció de part del document final, tant de les parts sorgides del procés participatiu com d'altres de més conceptuals. 

s
Dinamització de l'ESS al districte de Sant Andreu
27/01/2017

Projecte realitzat en intercooperació amb la consultora EDAS. Mapeig d'iniciatives d'economia social i solidària, diagnosi conjunta del sector i les entitats, exploració de projectes emergents, creació de sinèrgies i espais de trobada entre entitats per permetre el reforç comunitari del sector. 

s
Suport en la diagnosi del PLINCS de Santa Perpètua de Mogoda
27/01/2017

Suport en l'elaboració de la diagnosi del Pla d'Inclusió Social de Santa Perpètua de Mogoda, per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Elaboració del mapa de vulnerabilitat quantitatiu, suport en l'elaboració del mapa de recursos i part qualitativa del mapa de vulnerabilitat. Creació de l'estructura organitzativa. Dinamització i retorn dels espais de treball participats per aportació de contingut i validació dels documents. Elaboració del DAFO i enunciat de les principals línies de treball. 

s
Suport en la diagnosi del PLINCS de Montcada i Reixac
27/01/2017

Suport en l'elaboració de la diagnosi del Pla d'Inclusió Social de Montcada i Reixac, per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Elaboració del mapa de vulnerabilitat quantitatiu, suport en l'elaboració del mapa de recursos i part qualitativa del mapa de vulnerabilitat. Creació de l'estructura organitzativa. Dinamització i retorn dels espais de treball participats per aportació de contingut i validació dels documents. Elaboració del DAFO i enunciat de les principals línies de treball.