Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Eina d'autoreflexió per Casals de Barri i Equipaments de Proximitat
28/08/2018

Una derivada de l'anàlisi dels Casals de Barri en clau comunitària que es va fer al llarg del 2017 ha estat l'elaboració d'una eina d'autoreflexió pels Casals de Barri i, una de més genèrica, pels equipaments de proximitat de la ciutat de Barcelona. Aquesta és una eina que interroga sobre diverses dimensions vinculades a la dinamització comunitària que es pot impulsar des d'aquests equipaments. 

Diagnosi sociodemogràfica de bellaterra
28/08/2018

l'Àrea Social del Risell va dur a terme una diagnosi sociodemogràfica de Bellaterra en el marc d'un projecte més ampli que inclou una anàlisi ambiental i sobre el model urbà de l'actual barri de Cerdanyola. La diagnosi sociodemogràfica es basava en una anàlisi demogràfica i de projeccions de població per tal d'adequar la realitat urbana a les futures demandes de la població de Bellaterra. 

Espai d'intercanvi PLINCS 2017-2018
24/10/2017

Coordinació i dinamització de l'espai d'intercanvi dels PLINCS. Espai on els tècnics dels Plans Locals d'Inclsuió de la demarcació de Barcelona, i la ciutat de Lleida, intercanvien experiències, bones pràctiques, coneixements i neguits. També es planifica la formació a demanda dels participants i es tracten les temàtiques que són del seu interès. Es duu a terme una sessió mensual i s'edita un material per difondre entre participants i altres municipis. 

Suport a la creació de l'APEU de Sant Andreu
24/10/2017

Suport en el procés de creació del Pla d'Acció per l'APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) de Sant Andreu de Palomar. Les APEUS són una figura inspirada en els BIDs aglosaxons (Bussines Improvement Disrict). Aquests són espais de forment econòmic que es basen en la interacció entre diversos actors públics i privats per la dinamització comercial, social i de l'espai públic. L'APEU de Sant Andreu és un projecte emminentment comercial però que compta amb la participació d'actors socials i de l'administració pública.

Taula de Coordinació per la cobertura de necessitats bàsiques al Bages
24/10/2017

Suport a la creació d'una taula de coordinació comarcal contra la pobresa energètica al Bagès. A prtir de l'acompanyament al consell comarcal, s'articularà la taula d'actors comarcals de lluita contra la pobresa energètica. Després de realitzar la diagnosi, el mapa de recursos i actors, es procedirà a la creació del Pla d'Accióde taula,així com el suport als aspectes organitzatius, de governança, seguiment i avaluació. 

Taula de Cooridnació contra la pobresa energètica al Vallès Occidental
24/10/2017

Suport a la creació d'una taula de coordinació comarcal contra la pobresa energètica al Vallès Occidental. A prtir de l'acompanyament al consell comarcal, s'articularà la taula d'actors comarcals de lluita contra la pobresa energètica. Després de realitzar la diagnosi, el mapa de recursos i actors, es procedirà a la creació del Pla d'Accióde taula,així com el suport als aspectes organitzatius, de governança, seguiment i avaluació. 

Disseny del PLIS de Sant Vicenç dels Horts
24/10/2017

El Risell va realitzar la diagnosi del PLIS del municipi i enguany es duu a terme el procés de treball per dissenyar el Pla d'Acció del Pla Local d'Inclusió Social. Es durà a terme de forma participada i en base a sessions de treball amb entitats i tècnics municipals. Un cop dissenyat el Pla d'Acció es farà l'acompanyament en la implementació de les primeres accions.