Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

s
Suport la diagnosi del PLINCS de Sant Vicenç dels Horts
27/01/2017

Suport en l'elaboració de la diagnosi del Pla d'Inclusió Social de Sant Vicenç dels Horts, per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Elaboració del mapa de vulnerabilitat quantitatiu, suport en l'elaboració del mapa de recursos i part qualitativa del mapa de vulnerabilitat. Creació de l'estructura organitzativa. Dinamització i retorn dels espais de treball participats per aportació de contingut i validació dels documents. Elaboració del DAFO i enunciat de les principals línies de treball. 

s
Suport en la diagnosi del PLINCS de Navarcles
27/01/2017

Suport en l'elaboració de la diagnosi del Pla d'Inclusió Social de Navarcles, per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Elaboració del mapa de vulnerabilitat quantitatiu, suport en l'elaboració del mapa de recursos i part qualitativa del mapa de vulnerabilitat. Creació de l'estructura organitzativa. Dinamització i retorn dels espais de treball participats per aportació de contingut i validació dels documents. Elaboració del DAFO i enunciat de les principals línies de treball. 

s
Projecte Talaies
27/01/2017

Les Talaies són actors de la xarxa comunitària que han rebut formació per tal de ser capaços de detectar casos de pobresa energètica de forma precoç, abans de que s'esdevingui un tall de subministrament o un impagament. S'han dissenyat els indicadors, s'ha dissenyat el protocol d'atenció i i s'ha format als actors que han de detectar els casos. 

Inspecció Tècnica de l'Edifici
04/04/2018

La Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE) podríem dir que és com la ITV dels vehicles però parlant d'edificis. Té com a principal objectiu verificar el deure que tenen la propietat de conservar i rehabilitar els seus immobles.

"Consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults."

Espai d'intercanvi PLINCS 2017-2018
24/10/2017

Coordinació i dinamització de l'espai d'intercanvi dels PLINCS. Espai on els tècnics dels Plans Locals d'Inclsuió de la demarcació de Barcelona, i la ciutat de Lleida, intercanvien experiències, bones pràctiques, coneixements i neguits. També es planifica la formació a demanda dels participants i es tracten les temàtiques que són del seu interès. Es duu a terme una sessió mensual i s'edita un material per difondre entre participants i altres municipis. 

Suport a la creació de l'APEU de Sant Andreu
24/10/2017

Suport en el procés de creació del Pla d'Acció per l'APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) de Sant Andreu de Palomar. Les APEUS són una figura inspirada en els BIDs aglosaxons (Bussines Improvement Disrict). Aquests són espais de forment econòmic que es basen en la interacció entre diversos actors públics i privats per la dinamització comercial, social i de l'espai públic. L'APEU de Sant Andreu és un projecte emminentment comercial però que compta amb la participació d'actors socials i de l'administració pública.

Taula de Coordinació per la cobertura de necessitats bàsiques al Bages
24/10/2017

Suport a la creació d'una taula de coordinació comarcal contra la pobresa energètica al Bagès. A prtir de l'acompanyament al consell comarcal, s'articularà la taula d'actors comarcals de lluita contra la pobresa energètica. Després de realitzar la diagnosi, el mapa de recursos i actors, es procedirà a la creació del Pla d'Accióde taula,així com el suport als aspectes organitzatius, de governança, seguiment i avaluació. 

Taula de Cooridnació contra la pobresa energètica
24/10/2017

Suport a la creació d'una taula de coordinació comarcal contra la pobresa energètica al Vallès Occidental. A prtir de l'acompanyament al consell comarcal, s'articularà la taula d'actors comarcals de lluita contra la pobresa energètica. Després de realitzar la diagnosi, el mapa de recursos i actors, es procedirà a la creació del Pla d'Accióde taula,així com el suport als aspectes organitzatius, de governança, seguiment i avaluació.