Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

s
Suport la diagnosi del PLINCS de Sant Vicenç dels Horts
27/01/2017

Suport en l'elaboració de la diagnosi del Pla d'Inclusió Social de Sant Vicenç dels Horts, per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Elaboració del mapa de vulnerabilitat quantitatiu, suport en l'elaboració del mapa de recursos i part qualitativa del mapa de vulnerabilitat. Creació de l'estructura organitzativa. Dinamització i retorn dels espais de treball participats per aportació de contingut i validació dels documents. Elaboració del DAFO i enunciat de les principals línies de treball. 

s
Suport en la diagnosi del PLINCS de Navarcles
27/01/2017

Suport en l'elaboració de la diagnosi del Pla d'Inclusió Social de Navarcles, per encàrrec de la Diputació de Barcelona. Elaboració del mapa de vulnerabilitat quantitatiu, suport en l'elaboració del mapa de recursos i part qualitativa del mapa de vulnerabilitat. Creació de l'estructura organitzativa. Dinamització i retorn dels espais de treball participats per aportació de contingut i validació dels documents. Elaboració del DAFO i enunciat de les principals línies de treball. 

s
Projecte Talaies
27/01/2017

Les Talaies són actors de la xarxa comunitària que han rebut formació per tal de ser capaços de detectar casos de pobresa energètica de forma precoç, abans de que s'esdevingui un tall de subministrament o un impagament. S'han dissenyat els indicadors, s'ha dissenyat el protocol d'atenció i i s'ha format als actors que han de detectar els casos. 

s
Redacció del Pla de Desenvolupament Econòmic de quatre districtes
30/03/2017

Redacció del Pla de Desenvolupament Econòmic dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó. Recull dels resultats del procés participatiu i redacció dels continguts dels Plans en base al treball conjunt fet amb els i les tècniques del districte. Redacció de la introducció, la diagnosi qualitativa, visió de futur, contingut de línies i mesures i altres apartats dels documents. 

Formació en detecció precoç de pobresa energètica
30/03/2017

Tallers de formació per professionals dels CAP i CAS de la ciutat de Barcelona perquè siguin capaços de detectar casos de pobresa energètica. Formació en el concepte de pobresa energètica, vulnerabilitat i dependència energètica i en el sistema de detecció precoç. 

s
Barris Col·laboratius
27/01/2017

Projecte per crear una xarxa col·laborativa al barri del Carmel a partir de l'aplicació KUNE. Aquesta app permet dur a terme el consum col·laboratiu en comunitats de persones existents i permet el reforç de vincles a partir de dinàmiques de reciprocitat i confiança. 

s
Repensant el concepte de treball
27/01/2017

Projecte finançat per Recercaixa i desenvolupat per l'IGOP. Participació en totes les fases de la recerca: disseny, treball de camp, anàlisis, redacció. La realització dels grups de discussió de les fases de diagnosis i validació s'han realitzat a través del Risell. 

s
Envelliment Actiu a la Garrotxa
27/01/2017

Realització de l'estudi de cas a la comarca de la Garrotxa consistent en entrevistes biogràfiques a 6 persones grans i dos grups de discussió formats per actors relacionats amb l'atenció a les persones grans.