Vés al contingut
projectes

Filtrar per àrea d'especialització

Filtrar per demarcació

Comunicació i administració del projecte mésOpcions
29/12/2016
El Risell és sòcia col·laboradora de mésOpcions i s’encarrega de dur a terme la comunicació de la cooperativa en tots els seus àmbits, així com en la gestió del Servei de Gestió i Activació Comercial. La persona que s’encarrega del dia a dia de la comunicació és la Marta Pulgar. El Risell també gestiona l’administració de mésOpcions: la relació amb els socis, facturació, gestió econòmica, entre altres.
s
Redacció del Pla de Desenvolupament Econòmic de quatre districtes
30/03/2017

Redacció del Pla de Desenvolupament Econòmic dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó. Recull dels resultats del procés participatiu i redacció dels continguts dels Plans en base al treball conjunt fet amb els i les tècniques del districte. Redacció de la introducció, la diagnosi qualitativa, visió de futur, contingut de línies i mesures i altres apartats dels documents. 

Acompanyament a l'Observatori de la Garrotxa
30/06/2017

Des del Risell es va dur a terme la dinamització de la primera sessió de redefinició de l'Observatori Social, Ambiental i Econòmic de la Garrotxa. La sessió va constar d'una formació conceptual sobre Observatoris (què són, per què serveixen, tipus, consells de treball amb indicadors,...) per part del Risell i la dinamització del procés en base al model de Design Thinking per defnir els pilars que han de guiar la definició del nou instrument territorial. 

Informe tècnic d'avaluació estat actual edifici
31/05/2017

La comunitat de veïns i veïnes de l'edifici objecte d'estudi ens sol·licita la realització d'un estudi tècnic per l'avaluació de l'estat actual en que es troba l'edifici.

Es realitzen varies visites a l'edifici per la detecció i anàlisi de les diferents anomalies existents en les zones comunitàries.

fitxa d'estudi de camp

t
Certificació energètica biblioteca
09/02/2017

El projecte té per objecte dur a terme la certificació energètica i l'avaluació energètica acurada de l’equipament municipal. A partir de l’anàlisi funcional, de l'envolupant tèrmica de l’edifici i dels consums, es determinarà la viabilitat tècnica i econòmica de l’aplicació de diverses mesures de millora en l’eficiència energètica de l’equipament.

s
Espai d'intercanvi dels PLINCS
27/01/2017

Dinamització de l'espai d'Intercanvi dels tècnics municipals dels Plans Locals d'Inclusió Social, curs 2016 i 2017. Selecció de temàtiques, cerca de ponents experts, cerca de pràctiques rellevants, dinamització de les sessions i retorn. Espai creat per la Diputació de Barcelona però amb assistència de tècnics de diverses demarcacions catalanes.

Projecte de Neòpolis.