Vés al contingut

Participació ciutadana en el Pla Local d’Habitatge

Àrees de treball
Equip El Risell
Calendari2019

Procés de participació ciutadana en l’execució del Pla Local d'Habitatge de Premià de Mar

Des del Risell treballem els processos de participació com a eina per articular polítiques públiques amb un major consens, on s'ofereix a la ciutadania l'oportunitat de conèixer, analitzar i prioritzar  propostes tècniques definides en el PLH així com de proposar-ne de noves.

Els objectius principals de les sessions presencials obertes són:

  • Generar reflexió compartida entorn al tema de l'habitatge

  • Comunicar a la ciutadania, entitats i personal tècnic de l'administració les estratègies i accions definides al PLH

  • Analitzar i prioritzar les acciones definides al PLH

  • Recollir noves propostes d'accions elaborades per les persones participants

  • Incorporar els diferents agents que intervenen en l'àmbit de l'habitatge al procés d'elaboració del PLH

  • Crear espais relacionals que permetin l'emergència de dinàmiques autònomes entre les persones participants


La participació es va desenvolupar en tres sessions :

  • 1 Sessió per a personal tècnic de l'administració pública i entitats professionalitzades. Prèviament a la sessió es va enviar a tots els assistents un dossier esborrany de les línies estratègiques i accions que es treballaran duran la jornada, amb l'objectiu de poder realitzar un estudi previ -permetent aprofundir més en la sessió- i poder recollir posicions d'altres professionals que no podran assistir a la sessió. En aquest darrer cas es va realitzar un formulari online per recollir aportacions específiques de les propostes i/o recollir-ne de noves.

  • 1 Sessió oberta a tota la ciutadania, aquesta sessió es va realitzar durant la tarda per atendre les necessitats i possibilitats de les persones que participen en el teixit associatiu voluntari i la ciutadania no organitzada.

  • 1 sessió de retorn , sessió oberta a la ciutadania per tal de presentar la feina feta en el procés de participació


En les sessions de participació es van poder explicar, valorar i prioritzar les accions proposades en el PLH. I també es van poder recollir noves accions, que tant la ciutadania com els professionals tècnics van veure adient afegir.

De la participació se’n va fer un recull on s’incorporava l’anàlisi i observacions realitzades i la priorització de les accions. Aquest document ha sigut analitzat i valorat per l’equip redactor del PLH i l’Ajuntament de Premià de Mar.

La valoració de les sessions per les persones assistents vans ser valorades molt positivament.