Vés al contingut

Menja Futur a Cornellà de Llobregat

Menja Futur a Cornellà de Llobregat
Àrees de treball
Equip Nicolàs Barbieri (IGOP) i el Risell
Calendari2014-2017

Acompanyament a la creació del servei de suport alimentari de Menja Futur a Cornellà de Llobregat

En el marc del suport a municipis de la DIBA es va acompanyar a la posada en marxa d'aquest servei tot establint criteris d'accés, barems i llindars econòmics, així com un pla de comunicació per la seva difusió. També es va fer una primera avaluació del primer any de funcionament per tal d'incorporar millores al servei.