Vés al contingut

Guia metodològica per la creació de Taules de Coordinació municipal

Àrees de treball Consultoria-social
Equip Andreu Camprubí
Calendarioctubre 2014-abril 2015

Guia per la creació de Taules de Coordinació municipal entre administració i entitats per la cobertura de necessitats bàsiques

Fruit del procés de treball per la creació de taules de coordinació en 7 municipis, es va redactar la Guia metodològica per la Creació de Taules de Coordinació municipal entre administració i entitats. La Guia l'edita la Diputació de Barcelona